Indicatori de risc

Riscuri asociate instrumentelor financiare si riscuri investitionale

Riscuri generale privind instrumentele financiare:

– Riscul de tara – care apare odata cu manifestarea instabilitatii politice sau economice si care influenteaza in sens negativ piata de capital indiferent de natura instrumentului tranzactionat.
– Riscul de catastrofa – care survine in urma fenomenelor naturale: furtuni, incendii, inundatii, etc.
– Riscul de lichiditate – deriva din imposibilitatea recuperarii capitalului in timp rapid, ca urmare a numarului redus de tranzactii sau volumului mic.
– Riscul de asanare – este numit ca exceptional si consta in disparitia de pe piata a instrumentelor financiare tranzactionate datorita unor circumstante exceptionale cum ar fi: falimentul emitentilor, tranzactii interzise de autoritati, blocajul conturilor care se poate exprima ca o piedica in echilibrarea intre creditori si debitori, respectiv incapacitate de plata.
– Riscul de schimb valutar –  este reprezentat de expunerea la fluctuatiile de schimb a valutelor.

Riscuri aferente actiunilor:

– Riscul de emitent variaza de la societate la societate si este generat de performantele anterioare ale emitentului.
Cea mai buna metoda de reducere a acestui tip de risc este diversificarea portofoliului de investitii – alegerea mai multor instrumente investitionale reducand astfel (dar nu eliminand!) riscurile aferente unor anumite categorii de investitii (actiuni, depozite bancare etc.)
– Riscul sectorial este dat de investitia in societati care apartin aceleiasi ramuri economice, sau dependente de o singura ramura. In situatia unei instabilitati economice aferenta sectorului respectiv, toate aceste societati vor fi afectate intr-un mod negativ. Din aceste motive, diversificarea unui portofoliu investitional trebuie sa tina seama si de alegerea unor emitenti ce activeaza in ramuri ale economiei diferite, reducand astfel riscul sectorial.

Riscuri aferente obligatiunilor:

– Riscul de rata al dobanzii  se manifesta prin inregistrarea unor pierderi de catre detinatorul de obligatiuni ca urmare a ratei dobanzii pe piata. Astfel, in cazul in care rata dobanzii creste/scade, valoarea obligatiunilor cu cupon fix si implicit pretul, scade/creste. Scaderea pretului unei obligatiuni emise anterior cu rata cuponului fixa in cazul cresterii ratei dobanzii pe piata provine din faptul ca noile emisiuni de obligatiuni vor avea rate ale cuponului mai mari. Pentru obligatiunile cu rata variabila a cuponului, acesta se reseteaza periodic functie de evolutia ratei dobanzii pe piata, ceea ce face ca valoarea obligatiunii sa nu se modifice la modificarea ratei dobanzii pe piata si sa fie foarte apropiata de valoarea paritara.
– Riscul de rascumparare inainte de scadenta – in cazul obligatiunilor cu clauza de rascumparare apare riscul ca emitentii sa apeleze la clauza de rascumparare inainte de scadenta. Apare astfel o incertitudine legata de fluxurile pe care le poate incasa detinatorul si un risc de reinvestire a sumelor obtinute din faptul ca obligatiunile sunt rascumparate inainte de maturitate intr-un moment in care ratele dobanzii pe piata inregistreaza nivele scazute
– Riscul de credit – se manifesta intr-o prima forma prin risc de faliment al emitentului, care apare prin posibilitatea ca emitentul sa nu-si poata indeplini obligatiile implicate in obligatiune.
– Riscul inflatiei – reprezinta posibilitatea ca valoarea viitoare a investitiei sau a venitului atasat sa fie erodata de efectul inflatiei.

Pentru instrumentele financiare derivate trebuie mentionat faptul ca riscurilor specifice li se adauga cele aferente activului suport. Piata instrumentelor derivate, respectiv futures si options, este caracterizata printr-o volatilitate ridicata si printr-un risc superior celei de actiuni si obligatiuni.
Specific contractelor futures, se deosebeste riscul de pozitie, când piata evolueazã în alt sens decât cel preconizat de investitor.
Riscul marcarii la piata se manifesta prin miscarile in cont in functie de evolutia cursului.
Pentru contractele options se poate adauga riscul de exercitare, care apare in momentul in care, prin pozitia de vanzator al unei optiuni, investitorul este expus pretului defavorabil, prin exercitarea de catre cumparator a optiunii.

Raport pentru anul 2014: Cerinte transparenta si publicitate

Informatii guvernanta corporativa

Informatii aferente anului 2015 cu privire la fondurile proprii

Raport pentru anul 2015: Cerinte transparenta si publicitate

Informatii aferente anului 2015 cu privire la indicatorul efectului de levier

Raport pentru anul 2016: Cerinte transparenta si publicitate

Indicatori de risc la nivelul anului 2016

Informatii aferente anului 2016 cu privire la indicatorul efectului de levier

Indicatori de risc la nivelul anului 2017

Informatii aferente anului 2017 cu privire la indicatorul efectului de levier

Raport pentru anul 2017: Cerinte transparenta si publicitate

Raport pentru anul 2018: Cerinte transparenta si publicitate

Indicatori de risc la nivelul anului 2018

Informatii aferente anului 2018 cu privire la indicatorul efectului de levier

Sumar al Politicii de remunerare 2019

Indicatori de risc la nivelul anului 2019

Raport pentru anul 2019: Cerinte transparenta si publicitate

Informatii aferente anului 2019 cu privire la indicatorul efectului de levier

Raport pentru anul 2021: Cerinte transparenta si publicitate

Informatii aferente anului 2021 cu privire la indicatorul efectului de levier

Indicatori de risc la nivelul anului 2021

Indicatori de risc la nivelul anului 2022